pobierz program pit2018Program Pit Format 2018 (PIT 2018 z licencją ! bezpłatny !) do zarobkowego rozliczania deklaracji podatkowej przez biura podatkowe, kancelarie podatkowe oraz księgowych wraz z możliwością dokonania korekty deklaracji PIT i wysyłki e-deklaracji. Jest bezpłatnym , specjalizowanym programem dzięki, któremu można przygotować rozliczenie podatku za rok 2018.  Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, osób prowadzących działalność gospodarczą a także pracowników z różnych tytułów zatrudnienia. 
Program ten pozwoli w prosty sposób wypełnić deklaracje podatkowe i rozliczyć się z Fiskusem. 
Przejrzysty układ programu, dodatkowe wyjaśnienia zawarte w jego treści i sposób wypełniania "krok po kroku", będą dla Państwa pomocą przy przygotowaniu zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy.

POBIERZ
Program do zarobkowych rozliczeń podatkowych PIT FORMAT 2018 Biuro

Plik: .exe (14 MB)
Licencja: program bezpłatny bez ograniczeń. Licencja programu numer 1010

Wersja online programu PIT FORMAT 2018 Biuro

 

Zakres działania programu pit: przepisanie kwot z PIT-11 i automatyczne utworzenie rocznej deklaracji podatkowej, stworzenie deklaracji za pomocą kreatora, ręczne wypełnianie deklaracji, wydruk gotowych deklaracji, wysłanie e-deklaracji, drukowanie przelewu do urzędu skarbowego.
Niektóre cechy programu PIT:  intuicyjny, elastyczny przy tworzeniu deklaracji, rzetelny, sprawdza prawidłowość deklaracji i sugeruje poprawki, zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów i porad, posiada wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi.

Program Pit Format 2018

• daje użytkownikowi dwie drogi sporządzenia zeznania podatkowego - za pomocą kreatora lub aktywnych deklaracji,
• kreator deklaracji pozwala w prostych przypadkach utworzyć zeznanie podatkowe po udzieleniu odpowiedzi na parę pytań,
• aktywne deklaracje pozwalają użytkownikom zaawansowanym oraz mającym skomplikowaną sytuację podatkową utworzyć zeznanie podatkowe ręcznie wypełniając deklarację,
• obsługuje nieograniczoną liczbę podatników,
• posiada wygodną bazę podatników - raz wpisany podatnik może być importowany w kolejnych latach, nie trzeba go powtórnie wpisywać,
• po wprowadzeniu podatnika, automatycznie przenosi dane podatników do wszystkich deklaracji i załączników,
• dla większości podatników otrzymujących od pracodawcy PIT-11 utworzenie zeznania podatkowego ogranicza się do przepisania kwot z otrzymanej deklaracji,
• jako jedyny posiada prawdziwy kreator, który prowadzi użytkownika przez całość zeznania podatkowego systemem "krok po kroku" - inne programy po zadaniu kilku prostych pytań pozostawiają użytkownika sam na sam z formularzami i problemami,
• oprócz 8 typów deklaracji rozliczeniowych (PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39) i 7 rodzajów załączników (PITB, PITD, PITO, PIT2K, PITM, PITZG, PITZ) zawiera wzór formularza NIP-2 wraz z załącznikami,
• sprawdza prawidłowość deklaracji i sugeruje poprawki,
• pilnuje określonych limitów,
• wysyła e-deklaracje,
• zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów oraz wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi,
• drukuje przelewy do urzędu skarbowego,
• posiada aktualne bazy urzędów skarbowych,
• jest rzetelny i wiarygodny, ponieważ tworzony jest przez firmę zajmującą się od kilkunastu lat systemami księgowo-podatkowymi zgodnie z normami ISO 9001,
• posiada automatyczną aktualizację wersji - w przypadku połączenia komputera z internetem program aktualizuje się do najnowszej wersji,
• istnieje możliwość zapisu deklaracji do pliku PDF.

     Zdecydowanie, im program posiada więcej możliwości tym lepiej. Program dłużej obecny na rynku jest stale rozbudowywany, co wynika z gromadzenia w nim doświadczeń producenta i użytkowników. 
Program Pit Format 2016  dedykowany jest dla wszystkich osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym i zryczałtowanym. Obsługuje nieograniczoną ilość podatników. Może wygenerować zeznanie podatkowe na podstawie odpowiedzi na parę pytań lub w najprostszym przypadku po wprowadzeniu kwot z PIT-11. Może także dla wprawionych podatników ze skomplikowaną sytuacją podatkową udostępnić puste formularze do samodzielnego wypełnienia. Ma rozbudowaną pomoc, system podpowiedzi, kontroluje i sprawdza poprawność wypełniania deklaracji. Z każdym rokiem program wzbogacany jest o nowe, dodatkowe funkcjonalności.

Rekomendacje

Opinie osób zawodowo związanych z księgowością i podatkami pozwalają potencjalnym użytkownikom wybrać najlepszy program do rozliczeń podatkowych spośród wielu oferowanych na rynku.
O niezawodności i poprawności podatkowej programu "Pit Format 2016" świadczy rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Program "Pit Format 2016" jako jedyny w Polsce otrzymał taką rekomendację.

Wymagania sprzętowe

Komputer

Program pracuje w środowisku Windows. 
Jedynym wymaganiem dotyczącym komputera jest zainstalowany i sprawnie działający na nim system Windows (2000, NT, XP, Vista, 7).
Nie ma specjalnych wymagań, co do procesora, choć dla zachowania właściwego tempa prac zalecane jest Pentium powyżej 1 GHz. Zalecana pamięć operacyjna 512 RAM. 
Optymalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Przy ustawieniu mniejszej rozdzielczości widoki formularzy nie będą się mieścić w całości na ekranie. Ustawienie kolorów High Color (16 bitów) lub wyższe.
Cały system po zainstalowaniu zajmuje ok. 15 MB na dysku.
Drukarka
Ponieważ wydruki odbywają się w trybie graficznym zalecane są drukarki atramentowe lub laserowe. 
Wydruki na drukarkach igłowych są wykonywane, ale czas wydruku jest dłuższy, głośny i niższej jakości.Instalacja
Instalacja programu
Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instaluj_pit_format.exe. Wyświetlone wtedy zostaje okno instalatora. 
Instalator sam zaproponuje nazwę folderu, w którym zainstalowany zostanie program. Wciskając: [Przeglądaj] możemy jednak określić dowolne miejsce na dysku, w którym chcemy zainstalować program, w tym także podać nazwę nowego, nieistniejącego jeszcze folderu.
Następnie możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby podczas instalacji założono na pulpicie i w menu Start ikony uruchamiające program. Domyślnie jest to zaznaczone i zalecane.
Wciskamy Dalej. W przypadku, gdy instalator ma wątpliwości, co do wybranego miejsca instalacji wysyła stosowne komunikaty. Niezalecana jest zwłaszcza instalacja w miejscu, gdzie znajdują się już pliki innych programów. Może to powodować konflikt ich działania lub nawet uszkodzenie.
Następny krok Dalej wyświetla okienko z napisem Gotowy do instalacji, które zawiera podsumowanie naszego wyboru, a wciśnięcie: [Instaluj] spowoduje zainstalowanie programu.
Uwaga! W czasie instalacji stale dostępny jest klawisz: Wstecz, który anuluje ustalenia w danym okienku i powraca do okienka poprzedniego. Nie ma więc obawy, że zbyt pochopnie dokonamy instalacji.
Uruchomienie
Program uruchamiamy korzystając z ikony na pulpicie lub ikony w menu systemowym Start. Możemy też uruchomić go z menu: Start – Programy lub z Eksploratora Windows lub Mój komputer znajdując folder programu i plik aplikacji. 
To, gdzie program jest zainstalowany możemy sprawdzić klikając prawym klawiszem myszki na wyżej wspomniane ikony i wybierając: Właściwości.
Jak kozystać z POMOCY?
Program  wyposażony jest w bardzo szczegółowy podręcznik w formie podpowiedzi ekranowej. Zawiera nie tylko wiadomości o technicznej obsłudze programu, ale też omówiono i przedyskutowano w nim trudniejsze zagadnienia merytoryczne.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na początku użytkowania programu, a także do korzystania z niego w przyszłości, co pozwoli używać program wygodniej i w pełnym zakresie.
Program korzysta z wbudowanych w system operacyjny mechanizmów obsługi podpowiedzi (przeglądanie, wydruk, itd.).
W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień niż zawarte w niniejszym opisie, należy ich szukać w dokumentacji systemu operacyjnego.
Podręcznik zorganizowany jest w formie tzw. hipertekstu. Możemy przeglądać go, nie tylko w kolejności rozdziałów, ale też przenosić się do innych jego fragmentów związanych z omawianym właśnie zagadnieniem.
Jeżeli w tekście napotkamy charakterystycznie podkreślone słowa, to klikając na nie otworzymy inną część podręcznika z dodatkowymi wyjaśnieniami problemu.
Znajdujące się u góry przyciski: [Wstecz], [Dalej]  (skróty klawiszowe: [Alt]+[strzałka w lewo], [Alt]+[strzałka w prawo]) kartkują podręcznik wyświetlając strony, które już oglądaliśmy.
Jak rozpocząć pracę z programem?
Program nie wymaga specjalnego wdrożenia i można go użytkować bezpośrednio po zainstalowaniu. 
Konwersacyjna współpraca z komputerem, wiele komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych oraz system kontroli błędów i kontekstowych podpowiedzi, czyni system przyjazny użytkownikowi i gwarantuje bezpieczną pracę. 
Dostępne opcje pozwalają na jego dostosowanie do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika.
Praca z programem jest intuicyjna. Wiele informacji, zwłaszcza dotyczących manualnej strony obsługi, a zajmujących stronę skomplikowanych wyjaśnień można zastąpić jedną, praktyczną próbą przy komputerze, do czego gorąco zachęcamy przy poznawaniu programu.
Pierwsze kroki w programie
Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy wybrać sposób wypełniania deklaracji - czy ręcznie czy za pomocą kreatora. Dla doświadczonych podatników, którzy sami chcą wypełnić deklaracje przygotowano aktywne deklaracje. Ci, którzy nie czują się zbyt pewnie w dziedzinie podatków mogą sięgnąć po kreatora deklaracji, który za pomocą paru pytań pozwoli automatycznie wygenerować odpowiednie deklaracje podatkowe.
Następnie należy wprowadzić podatnika lub podatników, podając imię, nazwisko, dane adresowe. W przypadku korzystania z programu w zeszłorocznej wersji można importować dane podatników wprowadzone w tamtej wersji programu. Wystarczy wtedy kliknąć na klawisz [Lista podatników] a następnie [Importuj]. W przypadku, gdy zna się lokalizację programu Pit Format z poprzedniego roku można wskazać ją za pomocą klawisza [Przeglądaj]. Można również przeszukać zawartość  komputera klikając [Szukaj] - program odszuka pliki z danymi podatnika zapisanymi na komputerze. Aby dane te znalazły się w programie na dany rok na koniec wystarczy kliknąć [Importuj].
Kolejnym krokiem jest wpisanie lub wybór identyfikatoru podatkowego - numeru PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:
- nie prowadziły działalności gospodarczej,
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).
Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.
Następnie wystarczy ręcznie wypełnić deklaracje lub odpowiedzieć na parę pytań kreatora. Zostaną wtedy wygenerowane deklaracje - wystarczy je sprawdzić, wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego (osobiście, listownie lub elektronicznie). Pamiętać należy o terminie, do którego należy rozliczyć się z fiskusem!

pobierz program pit 2018

 

 

Wypełnij pit on-line

Wypełniaj PITy z nami !

pit format 2018

 

Początek strony